مقاله دانشگاهی

مقاله, پروژه, دانشگاهی، تحقیق، پایان نامه، پروپوزال، طرح توجیهی، کارآفرینی

موضوع: عمران

دانلود مقاله مزایا و معایب ساختمانهای فلزی

دانلود مقاله مزایا و معایب ساختمانهای فلزی روش تهیه تیرهای لانه زنبوری از این قرار است که ابتدا در روی جان تیرآهن نوردشده با استفاده از اگو که بصورت ۵٫ شش ضلعی از ورق آهن سفید یم میلیمتری (شابلن) با توجه به استاندارد ساخته شده خط می گردد ؛ سپس تیرآهن را روی یک شاسی […]

۸۱- طراحی الگوی آتشکاری تونل دسترسی به نیروگاه سد خرسان ۳ با استفادها ز چالهای برش موازی و مقایسه با مدل زاویه ای

۸۱- طراحی الگوی آتشکاری تونل دسترسی به نیروگاه سد خرسان ۳ با استفادها ز چالهای برش موازی و مقایسه با مدل زاویه ای طراحی الگوی آتشکاری تونل دسترسی به نیروگاه سد خرسان ۳ با استفادها ز چالهای برش موازی و مقایسه با مدل زاویه ای مشخصات نویسندگان مقاله طراحی الگوی آتشکاری تونل دسترسی به نیروگاه […]

۸۲-طراحی مجدد سیستم نگهداری و تحلیل پایداری ناحیه یک تونل نقره کمر به روش عددی تفاضل محدود نرم افزار FLAC3D

۸۲-طراحی مجدد سیستم نگهداری و تحلیل پایداری ناحیه یک تونل نقره کمر به روش عددی تفاضل محدود نرم افزار FLAC3D مشخصات نویسندگان مقاله طراحی مجدد سیستم نگهداری و تحلیل پایداری ناحیه یک تونل نقره کمر به روش عددی تفاضل محدود نرم افزار FLAC3D علیرضا ابوالقاسمی – کارشناس ارشد مکانیک سنگ اصغر لادریان – استادیار دانشگاه […]

۸۴-تعیین ضخامت بهینه شاتکریت براساس پارامترهای طراحی سیستم نگهداری موقت تونل

۸۴-تعیین ضخامت بهینه شاتکریت براساس پارامترهای طراحی سیستم نگهداری موقت تونل مشخصات نویسندگان مقاله تعیین ضخامت بهینه شاتکریت براساس پارامترهای طراحی سیستم نگهداری موقت تونل رحیم اسمعیل زاده فشتمی – گروه مهندسی معدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران کاوه آهنگری – گروه مهندسی معدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهرانسیدمحسن […]

۸۳-تحلیل پایداری و طراحی پوشش اولیه و نهایی تونل راه آهن سریع السیر قم – اصفهان

۸۳-تحلیل پایداری و طراحی پوشش اولیه و نهایی تونل راه آهن سریع السیر قم – اصفهان مشخصات نویسندگان مقاله تحلیل پایداری و طراحی پوشش اولیه و نهایی تونل راه آهن سریع السیر قم – اصفهان رضا نورانی – کارشناس ارشد مکانیک سنگمنصور اکبرشاهی – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی چکیده مقاله: استان اصفهان به لحاظ […]

۸۶-طراحی و ساخت پل عابر پیاده دریاچه رانوف

۸۶-طراحی و ساخت پل عابر پیاده دریاچه رانوف مشخصات نویسندگان مقاله طراحی و ساخت پل عابر پیاده دریاچه رانوف محمدحسام حدیدی – دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه آزاد کرمانشاه چکیده مقاله: به کار گیری مزایای ذاتی بتن پیش تنیده همواره فناوری کابلهای معلق و کابلهای خارجی،بخشهای معماری و سازه رابه صورت اعجاب انگیزی در طراحی پل […]

۸۵-طراحی روش اجرای تونل در سنگهای سست با استفاده از نتایج تحلیل برگشتی مبتنی بر داده های جابجایی حاصل از رفتارنگاری

۸۵-طراحی روش اجرای تونل در سنگهای سست با استفاده از نتایج تحلیل برگشتی مبتنی بر داده های جابجایی حاصل از رفتارنگاری مشخصات نویسندگان مقاله طراحی روش اجرای تونل در سنگهای سست با استفاده از نتایج تحلیل برگشتی مبتنی بر داده های جابجایی حاصل از رفتارنگاری مصطفی شریف زاده (شناسه پژوهشگر – Researcher ID: ۱۷۹)استادیار دانشگاه […]

۸۷-بررسی طراحی معماری با تکیه بر دیدگاه سازه ای

۸۷-بررسی طراحی معماری با تکیه بر دیدگاه سازه ای چکیدهاصولاطراحیمعماریسازههایباشیوهمدرننیازمندتکنولوژیبالا،بهمراهاتخاذتدابیریهوشمندانه،امکاناتو تمهیداتیخاصمیباشد. کمک گرفتن ازتکنولوژیبه همراهشرایط طبیعیموجوددرپروژهازمشخصاتبرخی ازسبکهایمعماری میHigh-Techباشد. یکیازاینگونهسبکهایمعماریکهباعثاعتلایعلمسازهگردیدهاستسبک میباشدکهازسال١٩٧١باطراحیمرکزفرهنگیژرژپمپیدوتوسطرنتزوپیانووریچاردراجرزشروع و تا بهکنونباتغییراتینیزادامهدارد… جزئیات بیشتر / دانلود

۸۸-مقایسه ی فصل سوم آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (آیین نامه ۲۸۰۰ ایران) و مبحث هشتم مجموعه مقررات ملی ساختمان ( طرح و اجرای ساختمانهای با

۸۸-مقایسه ی فصل سوم آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (آیین نامه ۲۸۰۰ ایران) و مبحث هشتم مجموعه مقررات ملی ساختمان ( طرح و اجرای ساختمانهای با مشخصات نویسندگان مقاله مقایسه ی فصل سوم آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (آیین نامه ۲۸۰۰ ایران) و مبحث هشتم مجموعه مقررات ملی ساختمان […]

۹۰-روش تعیین دبی طراحی در نیروگاههای آبی کوچک زنجیره ای با استفاده از منحنی تداوم جریان

۹۰-روش تعیین دبی طراحی در نیروگاههای آبی کوچک زنجیره ای با استفاده از منحنی تداوم جریان مشخصات نویسندگان مقاله روش تعیین دبی طراحی در نیروگاههای آبی کوچک زنجیره ای با استفاده از منحنی تداوم جریان مهدی عطار (شناسه پژوهشگر – Researcher ID: ۱۷۰۴)دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیرازلیلا رمضانی – شرکت مهندسین مشاور حاسب فارس ، […]